1. Cổ phiếu ưu đãi là gì?

Cổ phiếu ưu đãi là chứng nhận sở hữu cổ phiếu của doanh nghiệp. Về cơ bản, cổ phiếu ưu đãi có tính chất thương tự như cổ phiếu thông thường, nhưng người nắm giữ loại cổ phiếu này sẽ là cổ đông ưu đãi của công ty, được ưu tiên đối với quyền biểu quyết và thời gian chi trả cổ tức doanh nghiệp.

2. Các đặc điểm cơ bản của cổ phiếu ưu đãi

 • Quyền ưu tiên về cổ tức hoặc thời gian thanh toán của doanh nghiệp khi thanh lý tài sản: Nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu ưu đãi sẽ được nhận cổ tức cố định được xác định từ trước mà không cần quan tâm đến kết quả kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp. Cổ tức ưu đãi cũng sẽ được ưu tiên chi trả trước so với cổ tức thông thường. Trong trường hợp doanh nghiệp phá sản hoặc giải thể, tài sản thanh lý cũng được chia cho cổ đông ưu đãi trước tiên.
 • Quyền bỏ phiếu: Cổ đông ưu đãi không có quyền bỏ phiếu trong Hội đồng quản trị cũng như thông qua các vấn đề quan trọng, thiết yếu của công ty.
 • Khả năng chuyển đổi: Cổ phiếu ưu đãi có thể được chuyển đổi sang cổ phiếu thông thường, trong khi cổ phiếu thường không được chuyển sang cổ phiếu ưu đãi.

3. Các loại cổ phiếu ưu đãi hiện nay

 • Cổ phiếu ưu đãi cổ tức: Nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu ưu đãi cổ tức sẽ được chia cổ tức cao hơn mức thông thường, được quy định ngay trên cổ phiếu ưu đãi. Mức cổ tức này sẽ cố định và không ảnh hưởng bởi tình hình hoạt động của công ty.
 • Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại: Đây là cổ phiếu mà nhà đầu tư được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu hoặc theo điều kiện trên cổ phiếu. Người sở hữu cổ phiếu này không có quyền biểu quyết, đề cử người vào hội đồng quản trị hoặc dự đại hội cổ đông.
 • Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu này được quyền ưu tiên biểu quyết với số phiếu cao hơn các loại cổ phiếu phổ thông. Số phiếu này sẽ được quy định theo điều lệ của từng công ty.
 • Các loại cổ phiếu ưu đãi khác: Được phát hành và quy định thông qua điều lệ của từng công ty.

4. Đầu tư vào cổ phiếu ưu đãi mang lại lợi ích gì?

4.1. Đối với nhà đầu tư

 • Nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu ưu đãi được xem là cổ đông ưu đãi và được ưu tiên hưởng mức cổ tức có tỷ lệ cao hơn cổ đông thông thường.
 • Được quyền lấy lại vốn góp vào doanh nghiệp trong trường hợp phá sản, giải thể, ngừng kinh doanh.
 • Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết có giá trị biểu quyết cao hơn cổ phiếu phổ thông.
 • Có thể linh hoạt chuyển nhượng sang cổ phiếu thông thường, tùy thuộc vào nhu cầu của nhà đầu tư.

4.2. Đối với các công ty cổ phần

 • Phát hành cổ phiếu ưu đãi giúp công ty dễ dàng thu hút và huy động nguồn vốn.
 • Có thể mua lại cổ phiếu ưu đãi trong trường hợp nguồn vốn sử dụng để chi trả cho quyền lợi của người sở hữu đang cao.

5. Rủi ro có thể gặp phải của cổ phiếu ưu đãi

Mặc dù cổ phiếu ưu đãi rất hấp dẫn và có lợi cho cả nhà đầu tư lẫn doanh nghiệp, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số rủi ro sau:

5.1. Đối với nhà đầu tư

 • Cổ phiếu ưu đãi hạn chế hơn trong việc kiếm lợi nhuận khi thị trường chứng khoán có xu hướng tăng.
 • Nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu ưu đãi không có quyền biểu quyết như cổ đông thông thường.
 • Lợi ích của cổ đông bị ảnh hưởng trong trường hợp doanh nghiệp phát hành quá nhiều cổ phiếu ưu đãi.

5.2. Đối với công ty cổ phần

 • Gia tăng chi phí doanh nghiệp do phát hành thêm cổ phiếu ưu đãi.
 • Trong trường hợp doanh nghiệp phá sản, giải thể hoặc dừng hoạt động, doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn lại số vốn ban đầu cho cổ đông ưu đãi.

6. Mua cổ phiếu ưu đãi như thế nào?

Thông thường, cổ phiếu ưu đãi thường chỉ phát hành và mở bán cho cổ đông doanh nghiệp với số lượng tùy theo quy định của công ty. Khi nhà đầu tư sở hữu một lượng cổ phiếu thông thường nhất định sẽ có quyền đăng ký mua cổ phiếu ưu đãi. Mức giá mua cổ phiếu ưu đãi thường thấp hơn giá cổ phiếu hiện hành. Nhà đầu tư có thể lựa chọn mua cổ phiếu ưu đãi trực tiếp tại công ty phát hành hoặc mua gián tiếp qua các công ty môi giới chứng khoán.

Xem thêm: Phân biệt cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi