Theo thông báo chính thức của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE), GREENSTOCK xin gửi tới Quý Nhà Đầu tư thông tin mới nhất như sau:

  • Từ thứ Hai, ngày 12/09/2022, HOSE sẽ chính thức triển khai giao dịch chứng khoán lô lẻ nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch của nhà đầu tư.
  • Giao dịch chứng khoán lô lẻ được áp dụng với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF và chứng quyền.
  • Khối lượng cổ phiếu lô lẻ giao dịch: Từ 1 - 99 cổ phiếu.

Với vai trò người đồng hành, GREENSTOCK đã chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng cho quá trình giao dịch chứng khoán lô lẻ cùng nhà Đầu tư.

Chúc Quý Nhà Đầu tư giao dịch thuận lợi, đầu tư hiệu quả.